Kezdőlap

Kezdőlap

Hamvas-kör 40 éves

Időpont
-

Mindenkit szeretettel várok, aki megfordult az elmúlt 40 évben a (Tündérhegyi) Hamvas-körben és ezen az estén újra egy kicsit együtt lenne velünk, azzal a hangulattal, emberi együttlét minőségével, amit jelent a Hamvas-kör. Ha nagyon sokan leszünk, akkor álldogáló vagy a Múzem kertben sétálgató, beszélgető estét tartunk. Aki jön, megtalál minket a Nemzeti Múzeummal szemben állva a baloldalon hátul a kertben 18,30-tól. 

Németh László

 

Hamvas-kör (Tündérhegy) filozófiája
A Hamvas-kör egy nagyon értékes, sajátos műfaj. Egyrészt kapcsolódik Hamvas Béla írásaihoz a kiinduló gondolatmenetében – a felolvasás által. Hamvas minden mondata olyan mélységet hordoz, aminek a megértése egy új minőséget adhat az életünknek. Másrészt a filozófiai és pszichológiai gondolkodás billegtetésével új összefüggések meglátását adja, illetve a személyes életeseményekkel való megfeleltetések az önmagunk pszichológiai és filozófiai alapállásának meghatározását segíti, kontrollként működtetve a Hamvas realizálás fogalmát, ami reflektíven támogatja annak tisztázását, hogy csak olyan ideákat képviseljünk, amelyeket képes vagyunk realizálni. Harmadrészt a Hamvas-kör egy olyan közösség, ahol olyan emberek találkozhatnak, akiknek az életük más területén esélyük se lenne, hogy találkozzanak, megismerjék egymást, megérthessék a másik gondolkodását, részvételét a világban – mindezt egy elfogadó, inspiráló, nyitottságot megkövetelő (és kikényszerítő) közösségi élmény keretében. Negyedrészt a Hamvas-kör egy olyan pszichológiai támogató tér, amely a formális szabályokon túl ad lehetőséget önismeretre, belátások, megértések által önmagunk terápiás szempontú alakítására, egy elfogadó, nyitott közösség részeként. Ötödször a Hamvas-kör egy olyan autonómiát adó közösségi működés, ami megélhetővé teszi azt, hogy a mindennapok része tud lenni, egy emelkedett, szellemi közösség, ami túlmutat a hétköznapi viszonyokon és megélhetővé teszi a szakrális létezést.
Németh László

 

Németh László: Hamvas-kör 40 éves[1]

Nem gondoltam, amikor elindítottam 1984 májusában a Klubot, hogy 40 év múlva itt fogunk együtt megemlékezni arról, hogy 40 éve megy a Hamvas-kör - minden héten csütörtök este. A csütörtök este választása hagyomány és tisztelgés. Hamvas Béla, Szabó Lajos és Tábor Béla 1945 őszén szellemi munkaközösséget alapított, hogy „létezés és élet olyan szélső pontjait fogják emberi kutató magatartásuk egészébe, melyeknek egységes megragadására” a korabeli szellemi életben nem történt kísérlet. Ezzel szoros összefüggésben célul tűzték ki az egész szellemi korszituáció feltérképezését és értékelését. E szellemi hagyományra építve fogalmaztam meg, hogy csütörtök esténként folytassuk az együtt gondolkodást, az akkor elindult Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály keretében. Az elején nem Hamvas-kör volt, hanem azt kértem, hogy a résztvevők hozzák el azokat a fontos írásokat, amelyeket úgy gondolják érdemes a „korszituáció” megértése szempontjából együttesen átgondolni, megérteni. Attól, hogy Tündérhegy keretében működött ez a kör, különösen fontos szemponttá vált, hogy a korszituációban megértsük az egyén szituációját, lélektani helyzetét is. Sokan sokféle írást hoztak, én mindig Hamvas kéziratot vittem -, ami gépelt, átütő papíron sokszorosított formában volt elérhető, egy szűk kör számára az 1980-as években. Egy idő után a résztvevők egyre ritkábban hoztak írásokat és azt igényelték, hogy a Hamvas kéziratokból történő felolvasásra épüljön a beszélgetés. Mindannyian tudtuk és éreztük, hogy amire a Hamvas figyel a világból, az fontos, nekünk is érdemes átgondolni. Az esténként felolvasott Hamvas írás részlet pedig mindig nagyon izgalmas nézőpontból tette láthatóvá, átgondolhatóvá az adott témát. Hamvas szellemi nagyságát mutatja, hogy a 40 év alatt minden estére tudott inspiráló, új látásmódot lehetővé tevő gondolatokat adni a közösségünk számára. Nem siettünk, ezért megtehettük, hogy egy-egy mondatot, gondolatmenetet, akár több hétig is újra és újra átgondoltunk. Alapelv volt, hogy Hamvas írásait nem bibliaként olvastuk, hanem olyan szellemi inspirációként, ahol fontos volt az ő kiinduló gondolatmenete, de a közösségünk autonóm módon tovább gondolta, összefüggéseket keresett a saját élete, a társadalmi jelenségek között és akár kritikailag közelítettünk Hamvas állításaihoz. A beszélgetések fókusza mindig a Hamvas által felvetett gondolatmenet, de azok szellemi tartalmát mindenki a saját élete szempontjából vizsgálta meg, arra vonatkozó gondolatait, érzéseit osztotta meg, arra reagáltak egymásnak a résztvevők. Hamvas-kör állandó jellemzője a meghitt, bensőséges, elmélyült beszélgetések, egymásra figyelő magatartás, a másik gondolatainak az elfogadása, tovább gondolása. Szabadon döntött mindenki a részvétel módjáról – csak csendben hallgat vagy aktívan megnyilvánul, egyszer jön vagy rendszeresen, mennyi időt vesz részt az estéből. A toleráns, elfogadó, nyitott hozzáállást a pszichoterápiás kultúrából vette át és működtette/működteti a Hamvas-kör. Amit a Hamvas-kör hozott létre kultúraként, hogy a filozófiai és lélektani szempontokat billegtetve, mély és személyes megnyilvánulások terét nyitotta/nyitja meg; állandó vizsgálata történt/történik annak, hogy ki, milyen alapállást foglal el az életben; reflektív és belátásokat segítő kérdéseket jártunk/járunk körbe folyamatosan – önmagunknak, másoknak valamint az életre vonatkozó lényegi kérdéseket megfogalmazva; egy olyan közösségként működik a Hamvas-kör, amelynek részeként - a hétköznapokhoz képest dimenzió ugrással - rögtön az érkező beléphet a többiek személyes, intim terébe és megszólítást kap, hogy itt, ő is mutassa meg önmaga mélységeit, magasságait, elakadásait, megküzdéseit; a Hamvas-kör egy olyan autonómiát adó közösségi működést valósít meg, ami megélhetővé teszi azt, hogy a mindennapok része tud lenni, egy emelkedett, szellemi közösség, ami túlmutat a hétköznapi viszonyokon és megélhetővé teszi a szakrális létezést. A 40 év alatt nagyon sokan fordultak meg a Hamvas-körben, nagyon különböző személyiségek, habitusok, világlátások, értelmi képességgel, különböző pszichés állapotokkal, egzisztenciális helyzettel, nagyon különböző tudással, háttérrel rendelkező emberek. Mégis ez a sokszínű egyedet magába foglaló közösség, képes volt egymás felé fordulni, kíváncsisággal és megértésre törekedve figyelni egymásra, megnyílni és a másik megnyílását megtartóan követni, kapcsolódni egymáshoz gondolatilag, érzelmileg, szellemileg. Hétről hétre realizálódott/realizálódik, hogy különböző értékrendeket, világlátást, érzelmi állapotot képviselő emberek képesek megértően, kíváncsisággal és nyitottsággal oda fordulni egymáshoz.

A Hamvas-kör van. 40 éve. Minden csütörtökön. Ha csütörtök, akkor Hamvas-kör – ez a saját időszámítás a viszonyítás, függetlenül ünnepektől, időjárástól, létszámtól, intézményi és társadalmi változásoktól. Ez a belső origó, ahol létezővé és megélhetővé válik az a szellemi autonómia, amit Hamvas Béla maga is élt, hogy nem a világ és történései határoznak meg minket, hanem mi teremtjük azt a szellemi autonóm létezést, amivel elhelyezkedünk, reagálunk, hatunk az adott világban, ahol élünk.


 


[1] Elhangzott 2024.május 9-én a Múzeumkertben a Hamvas-kör 40 éves évfordulóján

3 napos nyári intenzív művészetterápiás csoport indul júliusban

Időpont
-

BELSŐ KALAND

3 napos művészetterápiás műhely felnőtteknek

2024. július 19-20-21.

10.00-16.00

Ez alatt a 3 nap alatt a művészet segítségével kalandozunk belső világunkban. Festés, rajz, kollázs, agyag, zene és egyéb művészeti technikák lesznek segítségünkre abban, hogy betekintést nyerjünk, hogyan is vagyunk, mit is akarunk magunktól és másoktól mostanság.
 

A 3 nap során mind a művészetterápia, mind a Gestalt-terápia eszközeivel dolgozom és vagyok jelen úgy, hogy ki-ki úgy fedezhesse fel magát és másokat, ahogy az neki ott és akkor megfelel.

Hiszek abban, hogy a művészet számtalan lehetőséget nyújt arra, hogy máshogyan, máshonnan nézzünk rá magunkra, ezzel tágabb képet kapva, hogy kik is vagyunk egy adott pillanatban.

Semmiféle művészi előképzettség nem szükséges!!!

Üdvözlettel,

Szalai Judit

+36 30 490 3244

pontmuveszetterapia [at] gmail [dot] com (pontmuveszetterapia[at]gmail[dot]com)

Finn művészetterápiás önismereti csoport

Időpont
-

https://www.facebook.com/events/1808163266346656/1808163276346655 

Vonzódsz Finnországhoz? Szeretnél a Finnlandia vodkánál többet tudni kultúrájáról és művészetéről? Akarod tudni, mi az az "kalsarikännit" és hogy te szoktad-e csinálni? A muminok világa vonz jobban vagy inkább Sofi Oksanen történelmi-traumafeldolgozós művei? Szeretnél többet tudni a finn típusú iskolarendszerről?
5 alkalmas komplex művészetterápiás-jellegű zárt önismereti csoport indul felnőttek számára
a zárt csoport azt jelenti, hogy az alkalmak külön-külön nem látogathatóak, tehát a teljes folyamatra el kell köteleződni, mivel egymásra épülnek
Május 7-től minden kedden lesznek alkalmak. A köztük lévő kötőanyag Finnország művészete, irodalma, életfilozófiája. Érzéseink megjelenítésére felhasználjuk az irodalomterápia, a képzőművészet, a zeneterápia és a mozgás eszközeit is.
Az 5 alkalom során belepillantunk Finnország lenyűgöző és inspiráló irodalmi műveibe, megnézzük a mi kapcsolódásainkat ezen szövegekhez, igyekszünk a jelenben lenni az expresszív írásos gyakorlatokkal, közben magunkra és másokra is figyelni. Elkalandozunk kicsit az északi ország zenei világa felé és közben megpróbáljuk kideríteni, hogy hogyan segíthet minket a jobb élethez a "kalsarikännit".
A csoport facilitátora: Nagy Alexandra
komplex művészetterapeuta -irodalomterapeuta, magyartanár, újságíró, kulturális szervező
Az MMSZKE művészet- és szocioterapeuta, pszichoanalitikusan orientált, komplex művészetterápiás módszerre épülő 3 éves csoportvezetői képzést végezte el.
A foglalkozások időpontjai előreláthatólag: május 7, május 14., május 21., május 28, június 4. A csoport kezdési időpontja 18.00, a befejezésé kb. 20.00.
Helyszín: Skandináv Ház, Budapest, IX. Kinizsi u. 33.
Ár: 32500 Ft (5 alkalom, 6500/alkalom) (120 perc) (a jelentkezés az összeg átutalásával válik véglegessé)
A csoport létszáma minimum 7, maximum 15 fő. (Kérlek mindenképp regisztrálj be a lent található Google űrlapon vagy a megadott e-mail címen. )
Regisztráció: nagykalazialexandra [at] gmail [dot] com (nagykalazialexandra[at]gmail[dot]com)
Kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot a regisztrációhoz.
!A csoportot nem ajánljuk komolyabb mentális betegséggel élőknek, és pszichiátriai kezelés alatt állóknak. A csoporton való részvétel nem helyettesíti az állapotodnak megfelelő terápiás kezelést!

Ki vagyok én? Művészetterápiás önismereti csoport

Időpont
-

https://www.facebook.com/events/1387308515238300?ref=newsfeed

Ki vagyok én? Honnan jöttem? Milyen szerepeket játszom most az életben? Milyen vagyok legbelül?
✎ A nyolc alkalmas zárt önismereti csoportban a fenti kérdéseket kutatjuk alkotásaink mentén. Saját világunk feltérképezéséhez különböző képzőművészeti technikák lesznek segítségünkre a többi művészetterápiás ággal (irodalom, zene, mozgás) együtt. A csoporton való részvételhez semmilyen művészeti előképzettséggel nem kell rendelkezned.
-- Alkalmaink célja, hogy az alkotás, önkifejezés hatására éld át a felszabadulást. Akár a mozdulatok ritmusa visz, akár ahogy önmagadat látod megmutatkozni a papíron.
-- Az alkotások megbeszélése során egy sor érzést, emléket önthetsz szavakba, vagy élheted át a többiek megosztásain keresztül bizalomteli, biztonságos légkörben, ahol helye van az aktuális élményeknek, problémáknak.
-- Hétről-hétre mindig ugyanazok fogunk találkozni: akik az elejétől vállalkoztunk a közös alkotásra-munkára. Az elköteleződés a 1. alkalom után történik.
✎ Deák Panka tervezőgrafikus-illusztrátor, pedagógus, művészetterapeuta vagyok. Érdeklődésem még az egyetem évei alatt a gyermekkönyv-illusztráció felé fordult, ez illusztrált könyvekben manifesztálódott. Az utóbbi években újra tanítani kezdtem, saját szakköröket vezettem, jelenleg a GYIK-műhelyben tartok foglalkozást. Ezzel párhuzamosan művészetterápiát tanulok, amely nagyon izgalmas visszatérés technikailag az „alapokhoz”, és visszatérés önmagamba.
Csoportlétszám: 8-10 fő
Időpont: keddenként 18:00-20:15
2024. április 23., 30., május 7., 14., 21., 28., június 4., 11.
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (Budapest, Marczibányi tér 5/A, 1022), Madarász-terem.
Ár: 6000 Ft / alkalom, a 8 alkalom 48.000 Ft.
Az űrlap kitöltésével jelentkezhetsz: https://forms.gle/2o3Ti1CTHBnUkieX9
Bővebb információ: deakpanka [at] gmail [dot] com (deakpanka[at]gmail[dot]com), 30 514 1783.

ELTE - élőszavas mesemondás művészetterápiás csoportról előadás

Időpont
-

Tisztelt Érdeklődők,

Szeretettel meghívjuk a "Mesék hajlékában- művészetterápia a szociális munkában" című előadásra és műhelyre az ELTE Szociális Munka Tanszékre, ahol Bumberák Maja és Visnyei Emőke számol be hajléktalanokkal végzett művészetterápiás munkájáról. Az esemény új időpontja  2018. április 18.-a csütörtök 17:00 óra,

Bumberák Maja mesemondó, művészetterapeuta, szociológus és Visnyei Emőke logoterápiai tanácsadó művészetterapeuta, szociális munkás 2023 tavasza óta tart élőszavas mesemondáson alapuló művészetterápiás foglalkozásokat pszichiátriai betegséggel küzdő hajléktalanoknak a BMSZKI Táblás utcai átmeneti szállóján. Programjuk hatására a csoportba járóknak elkezdett javulni a mentális állapota, a tagok mára bátrabban képviselik magukat, és elkezdtek közösségé kovácsolódni.

Az ELTE Szociális Munka Tanszék rendezvényén a módszerről és a tapasztalatokról lesz szó.

Az eseményre a következő linken lehet regisztrálni

https://tatk.elte.hu/content/eloszavas-mesemondas-es-tortenetmeseles-a-szocialis-munkaban.e.2806 
 

 
Minden jót!
Bumberák Maja és Visnyei Emőke

 

Kedves érdeklődők,

sajnos betegség miatt nem tudjuk megtartani az ELTE-TÁTK Szociális Munka Tanszékén  2024. február 29.-re  tervezett (alábbi) előadásunkat és műhelyünket, hanem egy másik időpontban kerül majd rá sor.  (Ha szeretnél értesítést kapni az újabb időpontról, kérjük küldd el az e-mail címedet az alábbi google űrlapon.) 

https://forms.gle/1dq4jRupkT1Hwm39A

a tervezett előadás linkje ez volt: https://www.elte.hu/content/eloszavas-meseles-a-szocialis-munkaban.e.16984

 

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden érdeklődőt műhelyünkön az ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszékén február 29-én délután 17:00 órától, melyen a BMSZKI Táblás utcai hajléktalan átmeneti szállójának lakói számára tartott, élőszavas mesemondásra és történetmesélésre épülő művészetterápiás csoportunkat fogjuk bemutatni. Szeretnénk megosztani tapasztalatainkat, és módszertani elgondolásainkat. Az alkalmon a rövid előadást interaktív műhely követi.

A csoportot tartja Bumberák Maja mesemondó, szociológus és Visnyei Emőke szociális munkás, logoterápiás tanácsadó. Mindketten a Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesületben végzett művészetterapeuták.

További részletek az alábbi linken találhatók:

https://www.tatk.elte.hu/content/eloszavas-mesemondas-es-tortenetmeseles-a-szocialis-munkaban.e.2806

Már vártalak - művészetterápiás csoport a kisbabára vágyakozás jegyében

Időpont
-

https://www.facebook.com/events/951522823025156/951522836358488/?active_tab=about 

Már vártalak! - Négy alkalmas művészetterápiás csoport a kisbabára vágyakozás jegyében
Kerámiakészítésre és egyéb művészeti technikákra alapuló önismereti csoportra hívjuk azokat, akik már nagyon várják a csodát.
Akiknek nem jön a baba, mindent megtesznek fizikálisan, azonban sokszor a lelki folyamatok kimaradnak. Ennek pótlására hívjuk életre ezt a csoportot, hogy megtámogassunk Benneteket, Nőtársainkat a lélektani úton.

MŰVÉSZETTERÁPIÁS MŰHELY PÁROKNAK

Időpont
-
MŰVÉSZETTERÁPIÁS MŰHELY PÁROKNAK
A műhely alkalmain izgalmas eszközökkel, módszerekkel és a megélt tapasztalások megosztásával kapcsolódhattok egymáshoz.
A közös alkotáson és élményen túl a műhelysorozat hatására jobban ráláthattok és tudatosabbá tehetitek kapcsolatotok erőforrásait, mozgatórugóit.
A részvételhez nem szükséges művészeti adottság, tehetség, csak nyitottság.
Praktikus információk:
Mikor? Április 20-án szombaton 17.00. tól 21.00.-ig
és április 21-én vasárnap 14.00.-tól 18.00-ig
Hol? Budapesten, az Astoriánál.
FONTOS: a két alkalom egymásra épül, akkor gyertek, ha mindkettőn részt tudtok venni.
A csoport maximális létszám 14 fő (7 pár)
Részvételi díj: 24 000 Ft/egyén/a 2 alkalom. Ez az összeg magában foglalja a terembérleti díjat és a használt eszközök anyagköltségét is. (Az elkészült alkotásokat természetesen magatokkal vihetitek.)
Érdeklődni, jelentkezni az almasikriszta [at] gmail [dot] com (almasikriszta[at]gmail[dot]com) vagy a justinmoni [at] gmail [dot] com (justinmoni[at]gmail[dot]com) címen tudtok.
A csoporton a helyeteket 50 % részvételi díj átutalásával tudjátok biztosítani. A létszámot a jelentkezési sorrendben töltjük be.
Csoportvezetők:
Almási Kriszta
művészetterapeuta, mozgás- táncterapeuta és mentálhigiénés szakember - www.almasikriszta.com
Justin Móni
kiképző művészetterapeuta - https://www.mmszke.hu/justin-moni

Élő szóval az olvasásért és a közösségépítésért

Időpont
-

https://www.facebook.com/events/1164637224710275?ref=newsfeed

Bumberák Maja mesemondó, szocioterapeuta a Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület képviseletében tart két élőszavas mesemondó foglalkozást a VIII. kerületi Virágkoszorú óvoda két csoportjának.
A rendezvény a Budapest 150 – Könyvfőváros 2023 eseménysorozat részeként valósul meg.
#konyvfovaros2023 #könyvfőváros2023 budapestkonyvfovaros2023 #budapestkönyvfőváros2023 #könyvfőváros #budapestolvas