Tájékoztató szocioterapeuta/komplex művészetterapeuta képzésről

Tájékoztató szocioterapeuta/komplex művészetterapeuta képzésről

A képzési tájékoztató letölthető .doc és odt. formátumban:

Tájékoztató a szocioterapeuta képzésről

A szocioterapeuta képzés, pszichoanalitikusan orientált elméletre és művészetterápiás módszerre épülő csoportvezetői képzés. A képzés elvégzését követően szocioterápiás csoportvezetői jogosultságot szerez az, aki teljesíti a képzés követelményeit. A csoportvezetői jogosultságot a Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület keretében vezetett csoportvezetői regiszterbe történő felvétel és a résztvevő számára adott tanúsítvány igazolja. Az egyesület képzése regisztrált felnőttképzés (nyilvántartási szám: 13-0699-05).

A Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület által elfogadott képzési standardok, amelyek alapján a kiképző csoportok történnek:

S Z O C I O T E R A P E U T A   C S O P O R T V E Z E T Ő –i  O K L E V É L

annak adható - azok kerülnek az Egyesület által vezetett "Szocioterápiás csoportvezetői kataszterbe" - akik képzésükben az alábbi krediteket teljesítik:

                              sajátélmény (művészetterápiás csoportban)                             120 óra

                              csoportvezetés technikai szeminárium                                      60 óra

                              csoportvezetés elméleti szeminárium                                        60 óra

                              szocioterápiás csoportvezetés szupervíziója                              120 óra

                              szocioterapeuta csoportvezetői képzés összes óraszáma               360 óra

A képzettség megszerzéséhez felállított standardok a csoportvezetési jogosultságot és hitelességet szolgálják. Optimális formában három év alatt elérhető képzettség. Időkihagyásokkal - egységenként - is megszerezhető a képzettség. Az egységek: sajátélmény (120 óra), technikai- és elméleti szeminárium (120 óra), szupervízió (120 óra). A képzés felépítése: első év (hetente 3 órában): sajátélmény, négy művészetterápiás technikából (képzőművészet, mozgás, zene, biblioterápia); második év (hetente 3 órában) technikai szeminárium – művészetterápiás csoportvezetési gyakorlat  és csoportvezetés elméleti szeminárium; harmadik év (hetente 3 órában) szupervízió (saját közegre adaptált művészetterápiás csoport szupervíziója)

A képzés tandíját minden év májusában az Egyesület Kiképző Művészet- és Szocioterapeuta Tanácsa állapítja meg a következő tanévre vonatkozóan. A következő év tandíja félévenként 140.000 Ft. A félév tandíját vagy havonta lehet fizetni, vagy október 15-ig és február 15-ig egy összegben kell befizetni. Minden kiképző csoportban lehetőség van az Egyesület ösztöndíjasaként két főnek 50%-os díjért részt venni. A vidékről (50 km-en túl) a kiképző csoportba járó résztvevőknek lehetőségük van a félévi tandíj 30%-ig útiköltség-térítésre. Egyszerre egy kedvezmény vehető igénybe. A képzés tandíjához sajnos nem vehető igénybe az államilag támogatott, kedvezményes Képzési Hitel.

Jelentkezni folyamatosan lehet a képzésre. A jelentkezőket várólistára vesszük. A kiképző csoportok indulása előtt a várólistán lévőket megbeszélésre hívjuk. A csoportok indulási ideje szeptember és január. A kiképzőcsoportba kerülés a jelentkezés sorrendjében történik. A csoport induló létszáma minimálisan 10 fő és maximálisan 15 fő (online csoportnál 8 és12 fő). Jelentkezni lehet elektronikusan https://listamester.hu/forms/fe/7/8/5/7855.html

Az induló csoportok formái: hetente 3 óra hétköznap, kéthetente 6 óra hétvégén, illetve online – a választott képzési formát a jelentkezési lapon lehet megjelölni.

Németh László, Bali Erzsébet, Justin Móni, Gálfi-Bódi Ajtony, Nagy-György Attila

MMSZKE vezetői, kiképző szocioterapeuták