Közlemények

Közlemények

Adományozzatok a "meseterápiás csoport hajlék nélküliek számára" programra

mese adomány
Drága Barátaim, ismerőseim, KÉRLEK SEGÍTSETEK ADOMÁNNYAL MEGOSZTÁSOKKAL. Sok kicsiből lesz a nagy. - Advent a várakozás, a fényvárás, és sokunk számára az adományozás ideje. Örömmel adom hírül, hogy elindítottuk közösségi gyűjtésünket. Hogy kiket támogathattok? A BMSZKI Táblás utcai átmeneti szállójának mesecsoportját, melynek tagjai pszichiátriai betegséggel küzdő hajléktalan emberek. Művészetterápiás csoportunk reményt és erőt ad a résztvevőknek, közösséget épít, és mintákat nyújt egy jobb élethez. Adományoddal segítesz abban, hogy hosszú távon folytathassuk a csoportokat, és mélyreható, tartós változásokat érjünk el.
Hogyan adományozhatsz? Bankkártyás fizetéssel vagy reklámok megtekintésével. Computerről regisztrálva az alábbi linken:
Mobiltelefonról pedig a következőképp: töltsd le az ingyenes sharity applikációt, regisztrálj, majd keresd meg a kampányunkat a „társadalmi” kategóriában. Kampányunk címe: „Meseterápiás csoport hajlék nélkülieknek”. Köszönjük előre is a csoport tagjai nevében, akik minden héten nagyon várják, hogy együtt lehessünk, élőszóval szóljon a mese, beszélgessünk, meghallgassuk egymást, és együtt keressük az erőnket, és egy méltósággal élt élet lehetőségeit.

Thalassa Ház szocioterapeuta állás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG Szocioterápiás munkatárs jelentkezését várjuk!
 
Terápiás közösségünkben a szocioterápiás stábtagok a csoportokon, közösségi megbeszéléseken, és az általunk „köztes térnek” nevezett mezőben végeznek kapcsolati munkát pácienseinkkel.
Munkacsoportunk tevékenysége a terápiás közösségi alapértékek mentén szerveződik. Olyan lelkes, elköteleződni vágyó kolléga jelentkezését várjuk, aki kompetenciáit szívesen kamatoztatná közösségünkben, teamben reflektíven, autonóm módon tud és akar dolgozni, nyitott a személyes és szakmai fejlődésre. További részletek a honlapunkon olvashatók: https://www.thalassahaz.hu/allasajanlatok

Szakmai beszámoló a MOL TSZ/GYGY/2023/039 pályázatához

A pályázatban művészetterápiával történő szociális készségfejlesztést tartottunk fogyatékkal élő résztvevők számára, komplex művészetterápiás program (képzőművészet, mozgás, zene, biblioterápia) keretében 11 alkalommal 1,5 órás időtartamban. A programunk közvetlen célja volt a fogyatékkal élő résztvevők számára az autonómia és kompetencia növelése, az izoláció csökkentése, elfogadó közeg létrehozása, az együttműködés, önkifejezés tanítása, a kommunikációs és szociális készségek fejlesztése.

Szocioterapeuta/ művészetterapeuta munkakör Dunaújvárosban

Dunaújváros

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Osztálya szocioterapeuta/művészetterapeuta munkakör betöltésére keres kollégát teljes munkaidőben, határozatlan időre, de részmunkaidős elfoglaltságként is ellátható a feladatkör.

Várunk minden pályakezdő és tapasztalt jelentkezőt egyaránt, aki érez magában kreativitást arra, hogy szívesen felvállalja osztályunkon ennek a sokszínű tevékenységnek a kialakítását, szervezését.

Kuruzsló törvényt módosította a Parlament

jog

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.

Beiktatta: 2022. évi LX. törvény 37. §. Hatályos: 2023. I. 1-től.

Kuruzslás

187. § (1) *  Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen

a) az orvosi gyakorlat,

b) *

c) a ne

m-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások

körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen magát jogosulatlanul pszichoterapeutaként feltüntetve egészségügyi szolgáltatást végez.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kuruzslást az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével követik el.

(3) E § alkalmaz

ásában orvosi gyakorlatra jogosult az,

a) akinek hazai egyetemen szerzett általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van,

b) akinek külföldi egyetemen szerzett és honosított, egyenértékűségi záradékkal ellátott általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van,

c) a külföldi állampolgár, aki engedély alapján oklevelének honosítása nélkül fejthet ki orvosi tevékenységet,

feltéve, hogy nem áll az orvosi tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

(4) A kuruzslás elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.


Ez azt jelenti, hogy a Btk szerint csak az kuruzsló, aki pszichoterapeutának nevezi magát (és nincs pszichoterapeuta végzettsége) és úgy végez egészségügyi szolgáltatást.A Btk kuruzsló törvény így nem érinti a művészetterápiás tevékenységet - a szocioterapeutákat és művészetterapeutákat, illetve bármelyik segítő tevékenységet.

Kuruzsló törvényről Alkotmánybírósági határozat

AB

AB határozat mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Ügyszám: IV/1409/2020.

Az ügy tárgya:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kuruzslás)

 

Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontjával – amely szerint aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – összefüggésben nem a normavilágosság alkotmányos követelményének megfelelően szabályozta a cselekmény elkövetési magatartását. Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2022. március 31-ig tegyen eleget. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó a támadott rendelkezés megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Panaszában előadta, hogy bár munkássága szakmai körökben elismert, az általa végzett művészetterápiás tevékenység a fogalom meghatározatlansága miatt feltehetőleg a „pszichoterápiás gyakorlat” körébe sorolható, azonban az indítványozó nem felel meg az egészségügyi törvényben foglalt definíciónak (vagyis nem a pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos vagy szakpszichológus, aki önállóan végezheti e tevékenységet), ezért lehetséges, hogy eddigi munkájának folytatása a támadott törvényi rendelkezés következtében szabadságvesztéssel büntetendő. Az indítványozó álláspontja szerint a kuruzslás norma szerinti definíciója sérti az munka és foglalkozás szabad megválasztásához való jogát, a vállalkozáshoz való jogát, valamint a jogállamiság részének tekintett normavilágosság követelményét. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtett álláspontja szerint valóban alaptörvény-ellenes helyzetet okoz, hogy a kifogásolt tényállás megfogalmazásában nem egyértelmű, hogy milyen tevékenységeket foglal magában az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenység, így az elkövetési magatartás nem elég határozott, mert nem egyértelmű, milyen magatartásokra vonatkozik a büntetőjogi tilalom. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a támadott tényállás elkövetési magatartásának pontosításával, a pszichoterápiás gyakorlat körébe eső tevékenység büntetőjogi fogalmának meghatározásával feloldható az Alaptörvény és a kifogásolt rendelkezés közötti ellentmondás, így mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet állapított meg, és az Országgyűlést jogalkotásra hívta fel.

Álomalkotók tanulmány

Egyedül vagy együtt? ÁLOMALKOTÓK Autizmussal és Asperger szindrómával élő fiatalok művészet és szocioterápiás önsegítő csoportja

Személyesen, mint a kuruzsló törvény érintettje fordultam a mai napon beadvánnyal az Alkotmánybírósághoz

AB

Személyesen, mint a kuruzsló törvény érintettje fordultam a mai napon beadvánnyal az Alkotmánybírósághoz a TASZ segítségével és dr. Baltay Levente ügyvéd képviseletével.

Kértem az Alkotmánybíróságot, hogy:

– állapítsa meg, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)

187. § (1) b) pontja sérti a kérelmező Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerinti munka és

foglalkozás szabad megválasztásához, valamint vállalkozáshoz való jogát, ezen kívül ellentétes az

Alaptörvény B cikk (1) bekezdéséből fakadó normavilágosság követelményével és a XXVIII.

cikk (4) bekezdésében foglalt nullum crimen sine lege elvével,

– ezért semmisítse meg a Btk. hivatkozott pontját.

A következőképpen fogalmaztam meg a tevékenységem:

Napi gyakorlatban vezetek művészetterápiát egyéni és csoportos formában, ambuláns biblioterápiás csoportot, szupervíziót adok segítő szakmában dolgozó szakembereknek, művészetterapeutáknak, különböző tréningeket tartok. Tevékenységem olyan segítő beavatkozás, amely alapján a segített (szak)emberek önismereti folyamatában - verbális vagy nonverbális kölcsönhatás révén hozok létre változásokat az élményfeldolgozásban, a magatartásukban és az egyének szemléletében. Sajátos kapcsolat, amely sűríti és céltudatosan használja az interperszonális kapcsolat hatótényezőit - és meghatározott keretek között működik, zárt lélektani térben. Alapja az empátia, feltétel nélküli elfogadás és kongruencia. Munkám többféle módszeren alapul (képzőművészet, mozgás, zene, biblioterápia), tudományosan megalapozott, az önismeretet, a megfelelő segítő kapcsolat készségeit fejlesztő, egyéni vagy csoportos formában, több, meghatározott időtartamú ülésben fejlesztő/oktató/tanácsadó eljárás keretében történik.

2020. augusztus 13.

Németh László MMSZKE elnöke

Ügyszám:
.
IV/01409/2020
Első irat érkezett:2020.08.18
.
Az ügy tárgya:A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kuruzslás)
.
Eljárás típusa:Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 2020.10.07
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2021.01.19