Kezdőlap

Kezdőlap

Kuruzsló törvényt módosította a Parlament

jog

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.

Beiktatta: 2022. évi LX. törvény 37. §. Hatályos: 2023. I. 1-től.

Kuruzslás

187. § (1) *  Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen

a) az orvosi gyakorlat,

b) *

c) a ne

m-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások

körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen magát jogosulatlanul pszichoterapeutaként feltüntetve egészségügyi szolgáltatást végez.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kuruzslást az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével követik el.

(3) E § alkalmaz

ásában orvosi gyakorlatra jogosult az,

a) akinek hazai egyetemen szerzett általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van,

b) akinek külföldi egyetemen szerzett és honosított, egyenértékűségi záradékkal ellátott általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van,

c) a külföldi állampolgár, aki engedély alapján oklevelének honosítása nélkül fejthet ki orvosi tevékenységet,

feltéve, hogy nem áll az orvosi tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

(4) A kuruzslás elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.


Ez azt jelenti, hogy a Btk szerint csak az kuruzsló, aki pszichoterapeutának nevezi magát (és nincs pszichoterapeuta végzettsége) és úgy végez egészségügyi szolgáltatást.A Btk kuruzsló törvény így nem érinti a művészetterápiás tevékenységet - a szocioterapeutákat és művészetterapeutákat, illetve bármelyik segítő tevékenységet.

Kuruzsló törvényről Alkotmánybírósági határozat

AB

AB határozat mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Ügyszám: IV/1409/2020.

Az ügy tárgya:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kuruzslás)

 

Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontjával – amely szerint aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – összefüggésben nem a normavilágosság alkotmányos követelményének megfelelően szabályozta a cselekmény elkövetési magatartását. Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2022. március 31-ig tegyen eleget. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó a támadott rendelkezés megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Panaszában előadta, hogy bár munkássága szakmai körökben elismert, az általa végzett művészetterápiás tevékenység a fogalom meghatározatlansága miatt feltehetőleg a „pszichoterápiás gyakorlat” körébe sorolható, azonban az indítványozó nem felel meg az egészségügyi törvényben foglalt definíciónak (vagyis nem a pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos vagy szakpszichológus, aki önállóan végezheti e tevékenységet), ezért lehetséges, hogy eddigi munkájának folytatása a támadott törvényi rendelkezés következtében szabadságvesztéssel büntetendő. Az indítványozó álláspontja szerint a kuruzslás norma szerinti definíciója sérti az munka és foglalkozás szabad megválasztásához való jogát, a vállalkozáshoz való jogát, valamint a jogállamiság részének tekintett normavilágosság követelményét. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtett álláspontja szerint valóban alaptörvény-ellenes helyzetet okoz, hogy a kifogásolt tényállás megfogalmazásában nem egyértelmű, hogy milyen tevékenységeket foglal magában az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenység, így az elkövetési magatartás nem elég határozott, mert nem egyértelmű, milyen magatartásokra vonatkozik a büntetőjogi tilalom. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a támadott tényállás elkövetési magatartásának pontosításával, a pszichoterápiás gyakorlat körébe eső tevékenység büntetőjogi fogalmának meghatározásával feloldható az Alaptörvény és a kifogásolt rendelkezés közötti ellentmondás, így mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet állapított meg, és az Országgyűlést jogalkotásra hívta fel.

Nyári művészetterápiás tábor MMSZKE tagoknak

Időpont
-

Kedves Művészetterapeuták!

Idén is megtartjuk közösségépítő, önképző, önismereti táborunkat az Egyesület képzésén végzettek, illetve azon részt vevők számára.
 
A tábor önellátó és önszerveződő, egymásnak tartjuk benne a csoportfoglalkozásokat, és a táborban résztvevők felajánlásai mentén alakul ki a közös program.
 
Helyszíne egy nagyszékelyi kertes ház, Kovács Annáék családi nyaralója, amely immár negyedik alkalommal fogja biztosítani az ideális körülményeket elvonulásunkhoz.
 
A tábor önköltséges, az egyéni hozzájárulások pontos összegét később fogjuk meghatározni, a teljes ár négy napra kb. 25e Ft lesz (amely fedezi a közös étkezések alapanyagát is.)
 
Az időpont: 2022. augusztus 25-28. (csütörtök-vasárnap)
 
Legfeljebb 15 fő jelentkezését tudjuk fogadni, hamarosan újra írunk a részletekkel kapcsolatban.
 
A szervezők:
Anna, Kornél, Anita
 
Kontakt: Eisler Kornél papardam [at] gmail [dot] com (papardam[at]gmail[dot]com)

Egy kis izelítő a hangulatból:

https://drive.google.com/file/d/1DB5QpO3h4EjNXp0UqNNxsq2lHwafCyHg/view?…;

Személyesen, mint a kuruzsló törvény érintettje fordultam a mai napon beadvánnyal az Alkotmánybírósághoz

AB

Személyesen, mint a kuruzsló törvény érintettje fordultam a mai napon beadvánnyal az Alkotmánybírósághoz a TASZ segítségével és dr. Baltay Levente ügyvéd képviseletével.

Kértem az Alkotmánybíróságot, hogy:

– állapítsa meg, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)

187. § (1) b) pontja sérti a kérelmező Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerinti munka és

foglalkozás szabad megválasztásához, valamint vállalkozáshoz való jogát, ezen kívül ellentétes az

Alaptörvény B cikk (1) bekezdéséből fakadó normavilágosság követelményével és a XXVIII.

cikk (4) bekezdésében foglalt nullum crimen sine lege elvével,

– ezért semmisítse meg a Btk. hivatkozott pontját.

A következőképpen fogalmaztam meg a tevékenységem:

Napi gyakorlatban vezetek művészetterápiát egyéni és csoportos formában, ambuláns biblioterápiás csoportot, szupervíziót adok segítő szakmában dolgozó szakembereknek, művészetterapeutáknak, különböző tréningeket tartok. Tevékenységem olyan segítő beavatkozás, amely alapján a segített (szak)emberek önismereti folyamatában - verbális vagy nonverbális kölcsönhatás révén hozok létre változásokat az élményfeldolgozásban, a magatartásukban és az egyének szemléletében. Sajátos kapcsolat, amely sűríti és céltudatosan használja az interperszonális kapcsolat hatótényezőit - és meghatározott keretek között működik, zárt lélektani térben. Alapja az empátia, feltétel nélküli elfogadás és kongruencia. Munkám többféle módszeren alapul (képzőművészet, mozgás, zene, biblioterápia), tudományosan megalapozott, az önismeretet, a megfelelő segítő kapcsolat készségeit fejlesztő, egyéni vagy csoportos formában, több, meghatározott időtartamú ülésben fejlesztő/oktató/tanácsadó eljárás keretében történik.

2020. augusztus 13.

Németh László MMSZKE elnöke

Ügyszám:
.
IV/01409/2020
Első irat érkezett:2020.08.18
.
Az ügy tárgya:A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kuruzslás)
.
Eljárás típusa:Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 2020.10.07
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2021.01.19

A HENNAFESTÉS LEHETŐSÉGE A MŰVÉSZETTERÁPIÁBAN

Időpont
-

A HENNAFESTÉS LEHETŐSÉGE A MŰVÉSZETTERÁPIÁBAN

henna


Kísérleti, ötletadó műhelymunka terapeutáknak eszköztáruk bővítéséhez


Mit rajzolnék rád, és hová? Mit rajzolj rám, és hová? Miért pont azt, és oda? Mit látunk benne? Milyen érzés a testen alkotni, a magamén, a másén? Mit mesél egy megfestett kéz, láb, egyéb testrész? Hogyan segítheti az önkifejezést a testfestés? Ezekre a kérdésekre születhetnek válaszok a résztvevők által, egy hennafestő segítségével.
Praktikus a saját igényeknek megfelelően lengésíthető öltözet! A felhasznált hennapaszta biztonságos, saját keverék, levendula illóolajat tartalmaz. Száradási idő kb. 2 óra. Részvételi hozzájárulás 500Ft/fő.

 

Időpont: aug. 8. szombat, 15-19h

 

Az előzetes részvételi szándékot jelezzétek nekem telefonon vagy emilben, mert csak az igényelt mennyiséggel készülök az alapanyag romlandósága miatt.
Tóth Krisztina 70/553 17 33
godolloiszatyor [at] gmail [dot] com (godolloiszatyor[at]gmail[dot]com)

Markó Mária a gyászmunkáról az MMSZKE Kávézóban

Időpont
-

MMSZKE Kávézó 2021. április 24. – vendégünk volt Markó Mária

Markó Mari

A rendszerváltás után szociálisgondozó lettem, majd beiratkoztam a Tündérhegyi szociális munkás képzésre, a szakdolgozatom konzulense Polcz Alaine lett. Önismereti szándékkal elvégeztem a szocioterápiás képzést is. Majd családgondozó lettem és elvégeztem a hospice alapképzést és a gyásztanácsadó képzést. Hospice képzést és csoportokat tartottam, tartok ma is. A Budapest Hospice Ház szociális munkása lettem – egyéni gyásztanácsadást tartottam, haldoklókat és hozzátartozókat kísértem.
Kapcsolatba kerültem a Mozgássérültek Állami Intézetével, szupervíziót, továbbképzést tartottam a Révész Szolgálatnak és a segítőknek.
Boldizsár Ildikótól a meseterápia alapjait tanultam, majd elvégeztem az Élet-Halál kurzust.
A Budai Irgalmasrendi Kórház szociális munkása lettem – az Önkéntes Szolgálat vezetőjeként folyamatos képzést, szupervíziót, esetmegbeszélőket tartottam. Jártam itthon és külföldön az idősotthonokat, intézményeket, ahol előadásokat tartottam Hospice, gyász és veszteség feldolgozás témában. Évekig voltam a kolléganőmmel a Váci Egyházmegye lelkigondozóinak szupervízora. Az OÁZIS alacsonyküszöbi lelki-segítő műhelyben az ügyelőknek és gyászolóknak tartottam csoportot. Jelenleg a kórházi munkám mellett, trénerként részt veszek a CSBO által szervezett Idősügyi Referens képzésben.
Szeretem a munkámat és végtelenül hálás vagyok a szocioterápiás képzésnek, ami abban segített, hogy megismerjem a készségeimet, és szabaddá tett arra, hogy használjam azt, ami bennem van, merjek élni vele és segítsek másokat is abban, hogy ők is merjenek…

40 DAYS IN CHALLENGING TIMES

Időpont
-
stART

Ez a szociális művészeti projekt közvetlenül kapcsolódik a világjárványnak kihatásaihoz.
Annak létünk minden szintjére gyakorolt hatására, ideértve a felmerülő félelmeket és
aggodalmakat is. Erősíteni akarja a résztvevőket, ugyanakkor lehetőséget ad nekik
egymásnak ellentmondó gondolataik, érzéseik és impulzusaik kifejezésére.
Hogy fogung dolgozni?
• 40 napon keresztül, minden nap
• minden nap egy Ön által választott fix időpontban,
• négyzetes formátumon,
• egy Ön által válsztott papiron, kartonon
• Formátum: 20 x 20 cm
• a technika is az Ön döntése alapján választható. Csak arra kérjük, hogy negyven napig
ugyanazzal atechnikával dolgozzon. Különbözö technikák kombinációja is választható.

Csatolmány Méret
3.rita.ungar.pdf 296.22 KB
1._meghivo.pdf 303.67 KB
5.katrin.ungar.pdf 260.42 KB
4.nicoletta.ungar.pdf 365.61 KB
6.franziska.ungar.pdf 295.41 KB