Közlemények

Közlemények

Álomalkotók tanulmány

Egyedül vagy együtt? ÁLOMALKOTÓK Autizmussal és Asperger szindrómával élő fiatalok művészet és szocioterápiás önsegítő csoportja

Személyesen, mint a kuruzsló törvény érintettje fordultam a mai napon beadvánnyal az Alkotmánybírósághoz

AB

Személyesen, mint a kuruzsló törvény érintettje fordultam a mai napon beadvánnyal az Alkotmánybírósághoz a TASZ segítségével és dr. Baltay Levente ügyvéd képviseletével.

Kértem az Alkotmánybíróságot, hogy:

– állapítsa meg, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)

187. § (1) b) pontja sérti a kérelmező Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerinti munka és

foglalkozás szabad megválasztásához, valamint vállalkozáshoz való jogát, ezen kívül ellentétes az

Alaptörvény B cikk (1) bekezdéséből fakadó normavilágosság követelményével és a XXVIII.

cikk (4) bekezdésében foglalt nullum crimen sine lege elvével,

– ezért semmisítse meg a Btk. hivatkozott pontját.

A következőképpen fogalmaztam meg a tevékenységem:

Napi gyakorlatban vezetek művészetterápiát egyéni és csoportos formában, ambuláns biblioterápiás csoportot, szupervíziót adok segítő szakmában dolgozó szakembereknek, művészetterapeutáknak, különböző tréningeket tartok. Tevékenységem olyan segítő beavatkozás, amely alapján a segített (szak)emberek önismereti folyamatában - verbális vagy nonverbális kölcsönhatás révén hozok létre változásokat az élményfeldolgozásban, a magatartásukban és az egyének szemléletében. Sajátos kapcsolat, amely sűríti és céltudatosan használja az interperszonális kapcsolat hatótényezőit - és meghatározott keretek között működik, zárt lélektani térben. Alapja az empátia, feltétel nélküli elfogadás és kongruencia. Munkám többféle módszeren alapul (képzőművészet, mozgás, zene, biblioterápia), tudományosan megalapozott, az önismeretet, a megfelelő segítő kapcsolat készségeit fejlesztő, egyéni vagy csoportos formában, több, meghatározott időtartamú ülésben fejlesztő/oktató/tanácsadó eljárás keretében történik.

2020. augusztus 13.

Németh László MMSZKE elnöke

Ügyszám:
.
IV/01409/2020
Első irat érkezett:2020.08.18
.
Az ügy tárgya:A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kuruzslás)
.
Eljárás típusa:Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 2020.10.07
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2021.01.19

Ide tartozom

Angyalföld "Ide tartozom" közösségi projekt Baranyecz János dalával és rendezésével - egy multikulturális projekt