Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Szocioterápia küldetésnyilatkozata
 
A szocioterápia hozzájárul egy nyitott, elfogadó társadalom kialakulásához. A szocioterápiás/közösségépítő csoportok működése a minősítés nélküli életre felkészítést, a személyes kiteljesedést, valamint a társadalomban lévő egyéni és közösségi kultúrák sajátosságainak elfogadását célozza. A szocioterápia további célja a "tanult tehetetlenség", a és a minősített egyéni helyzetből, az azonosságtudattal és "kompetenciával" élt egyéni helyzetbe való eljuttatás.
A szocioterápia/közösségépítés eszköze, az emberek természetes közegét jelentő intézményekben (iskola, munkahely, művelődési intézmények), valamint a civil társadalomban és a klinikumban működő csoportok, amelyek hozzájárulnak a nyitott, toleráns társadalmi működéshez. A szocioterápia további eszközei a komplex művészetterápiás módszer, az empowerment (képessé tétel/hatalommal való felruházás) technikák, valamint a közösségépítés és demokratikus működési gyakorlatot szolgáló közösségi cselekvés.
A szocioterápián belül alkalmazott művészetterápiás csoportmódszer lehetőséget ad az önismeretre, a tudatosan választott értékrend szerinti (egyéni és közösségi szinten történő) életvitelre, valamint arra, hogy sajátélményben megélhető, megismerhető és elismert legyen mindenki egyedi lélektani működése, értékszemlélete, bármely - a többségi társadalomtól eltérő - életforma létjogosultsága. Így a megelőzésben szervezett csoportok hatása megakadályozhatja, hogy emberek - a többségitől - eltérő életformájuk miatt, minősített vagy beteg szerepbe kerüljenek. A csoport hozzájárul hogy mindenki önmaga értékrendjét, életformáját autonóm módon képviselje, ugyanakkor mások értékrendjét, életfelfogását tolerálja, megértse - ezzel egy multikulturális társadalom alapműködéséről tapasztalatot szerezzen. A csoport működésén keresztül megélhető a minősítés nélküli, toleráns közegben való létezés felszabadító hatása és öröme.
A szocioterápiás csoportokban általunk alkalmazott empowerment technikák segítik az értékrendekben való tájékozottságot, az értékrendet közvetítő társadalmi technikák megismerését, az egyéni értékrend képviseletének lélektani és társadalmi cselekvésmódjainak megismerését. Kiemelt lélektani fókuszpont a "tanult tehetetlenségre való szocializáció" megismerése, és az egyéni képessé válás arra, hogy e tehetetlenségből aktív, környezetet, társadalmat alakító helyzetbe kerüljön az egyén. Az empowermenten keresztül cél az egyéni öntudatos cselekvő ember, és a közösségben másokkal együttműködő, partnerségre és elismert méltóságra épülő közös cselekvésben részt vevő emberi magatartás elérése.
A szocioterapeuta - csoportvezetésre/közösségépítésre való - felkészítés azt célozza, hogy legyenek olyan csoportvezetők, akik ezt az értékközelítést minél több ember számára megélhetővé és elérhetővé teszik.
Az MMSZKE Közgyűlés elfogadta 2004. szeptember 11-én